Algemene ledenvergadering 2017

AGENDA

Woensdag 22 februari 2017 20:00 uur in ‘t Wapen van Bronkhorst

Opening

 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016

 2. Jaarverslag van de secretaris over 2016 (jaarverslag TCS 2016)

 3. Financieel verslag penningmeester over 2016 (W&V rekening + balans)

 4. Verslag kascommissie (Kees Oostwal en Henk Jager)

 5. Benoeming Kascommissie 2017

 6. Vaststelling begroting 2017

 7. Vaststelling contributie 2018

 8. Geldersche Heuvelentocht 21 mei 2017

 9. Kruisbergtocht 22 oktober 2017

 10. Bespreken fietskalender

 11. Bespreken jaarlijkse uitje

 12. Jan Meijer en René van Eijden zijn volgens het schema aftredend, Jan stelt zich opnieuw verkiesbaar, René niet. Cas Bartman heeft ook aangegeven het bestuur te willen verlaten. Het bestuur draagt Tom Horstink en Henk Nijkamp voor als nieuwe bestuursleden. Tegenkandidaten kunnen tot 15 februari 2017 aangemeld worden bij de secretaris

 13. Mededelingen en rondvraag

PAUZE

Tristan Hoffman, assistant sport director van  Bahrain Meride Pro Cycling Team geeft ons een kijkje in de keuken van een professionele tourploeg. De tweevoudig winnaar van Dwars Door Vlaanderen was tot vorig jaar ploegleider bij Tinkoff en werkt momenteel als ploegleider bij Bahrain-Merida. Hij werkt dus met de grootste namen uit het wielerpeloton.

Tristan Hoffman

Sluiting

Svp de contributie voor 2017 overmaken op NL33RABO0361112807, € 47,50 muv ere-, gezinsleden en dubbele leden (zie schema bij vergaderstukken)